จ - ศ 11.00 - 20.00 น. ส - อา 10.00 - 20.00 น. วันหยุดนักขัตฤกษ์ 10.00 - 20.00 น.

เมนู

Skate4fun

Skate4fun

Skate 4 fun ลานสเก็ตที่พร้อมให้น้องๆ ได้มาฝึกซ้อมและเข้าแข่งขัน โดย ชมรมสเก็ตเชียงใหม่