จ - ศ 11.00 - 21.00 น. ส - อา 10.00 - 21.00 น. วันหยุดนักขัตฤกษ์ 10.00 - 21.00 น.

Menu

เมนู

นาย มาร์ติน วอล ลิเบิร์ก

CEO

นาย มาร์ค เอฟ-เจ เวอมูเลน

Technical Advisory

นาย ณัฐ ปราชญากูล

Finance Director

น.ส. สมปรารถนา พรหมลังกา

Shopping Mall Director

น.ส. ธัญนันท์ ลีลิตธรรม

Marketing Manager

นาย โจเวล ลิมาลิมา

Head of Leasing

นาย สมเด็จ จันทร์เขียว

Technical Manager

นาย เจษฎา มีผล

Facility Manager

นาง ทิวารักษ์ เหล่ากุลดิลก

Legal Manager

น.ส. เขมิสมัญชิษฐา เตชะวราวัตร์

Retail Operation Manager

นาย สุธีร์ ตรีวัชรารัตน์

Human Resources Manager