จ - ศ 11.00 - 20.00 น. ส - อา 10.00 - 20.00 น. วันหยุดนักขัตฤกษ์ 10.00 - 20.00 น.

เมนู

นาย มาร์ติน วอล ลิเบิร์ก

CEO

นาย มาร์ค เอฟ-เจ เวอมูเลน

Technical Advisory

นาย ณัฐ ปราชญากูล

Finance Director

น.ส. สมปรารถนา พรหมลังกา

Shopping Mall Director

น.ส. ธัญนันท์ ลีลิตธรรม

Head of Marketing

นาย โจเวล ลิมาลิมา

Head of Leasing

นาย สมเด็จ จันทร์เขียว

Technical Manager

นาย เจษฎา มีผล

Facility Manager

นาง ทิวารักษ์ เหล่ากุลดิลก

Legal Manager

นาย สุธีร์ ตรีวัชรารัตน์

Human Resources Manager