จ - ศ 11.00 - 20.00 น. ส - อา 10.00 - 20.00 น. วันหยุดนักขัตฤกษ์ 10.00 - 20.00 น.

เมนู

Kumon

Kumon

ระบบการเรียนแบบคุมองเป็นระบบการเรียนแบบเฉพาะตัว นักเรียนแต่ละคนจะทำแบบฝึกหัดก้าวหน้าไปตามความสามารถของตนเอง โดยมีคุณครูคุมองคอยให้คำแนะนำ เพื่อให้นักเรียนสามารถพัฒนาความสามารถในการเรียนรู้ด้วยตนเอง