จ - ศ 11.00 - 20.00 น. ส - อา 10.00 - 20.00 น. วันหยุดนักขัตฤกษ์ 10.00 - 20.00 น.

เมนู

โรงเรียนศิลปศาสตร์การอาหาร เชียงใหม่

โรงเรียนศิลปศาสตร์การอาหาร เชียงใหม่

โรงเรียนสอนทำอาหาร อำนวยการเรียนการสอนโดย ดร.ยิ่งศักดิ์ จงเลิศเจษฎาวงศ์ เปิดสอนวิชาการอาหารและขนมอบต่าง ๆ มากกว่า 30 หลักสูตร